Monumenten met vlag

Meerjarenplan Open Monumentendag Bronckhorst 2021 – 2023, februari 2021

Dit meerjarenplan omvat een periode van drie jaar, de jaren 2021 tot en met 2023. Het doel is om in de
komende jaren stapsgewijs het programma uit te bouwen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd in hoeverre
de doelstellingen zijn bereikt, dit wordt vastgelegd in het jaarverslag. Tevens zal het meerjarenplan
jaarlijks worden uitgebreid met een extra jaar en indien nodig worden aangepast als nieuwe inzichten
daarom vragen

Monumenten met vlag

Jaarverslag 2020 Stichting Openmonumentendag Bronckhorst, december 2020

Eind 2019 is door het bestuur van de stichting een startnotitie opgesteld waarin het programma voor 2020 is beschreven.
Het bestuur heeft deze notitie begin januari met de wethouder afgestemd waarna het project is gestart.
Het programma had als thema “Bronckhorst vlagt voor haar monumenten” naast het landelijke thema
“Leermonument”. Het doel was om zoveel mogelijk monumenten mee te laten doen en ook jongeren te
betrekken bij de OMD.

Brochure Stichting Openmonumentendag Bronckhorst 2016

Het thema 2016 was “Iconen en Symbolen”.
In Bronckhorst is dit thema uitgewerkt in rondleidingen over de begraafplaatsen en de kerken.

Hummelo 25 september 2020:  Biografie Bart Westerbeek van Eerten door Jaap van Donselaar

 

Voorwoord

Doctor B.J. Westerbeek van Eerten was een huisarts die gewerkt en gewoond heeft in Hummelo. Hij was de vader van mijn moeder en dus mijn opa, ofwel “grootvader”. Zo werd een opa in mijn familie genoemd. Mijn grootouders werden met “U” aangesproken, ook hun kinderen.
Dat was in die tijd gebruikelijk. Mijn ouders braken met die traditie en lieten zich door ons tutoyeren.
Dat was in de jaren vijftig van de vorige eeuw en gold toen als modern.
Vandaag de dag, zo´n halve eeuw later is het niet-tutoyeren van ouders en van grootouders een zeldzaam verschijnsel geworden.

Menu