Keijenborg telt ongeveer 1525 inwoners, 7 monumenten, 1 rijksmonument, 5 gemeentelijke monumenten en een gedenkmonument.

Fotografie: K. Cornegoor

Menu