Keijenborg telt ongeveer 1525 inwoners, 5 monumenten, 1 rijksmonument en 4 gemeentelijke monumenten.

Fotografie: K. Cornegoor

Menu