Expositie Huis Baak

  1. Home
  2. Expositie Huis Baak
Baak Wichmondseweg 17 Sint Martinuskerk

Hoe komt Baak aan zo’n imposante kerk ?

In 2018 was het 150 jaar geleden dat Baron Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisius van der Heyden, wonend op Huize Baak, op de dag van zijn overlijden (21 juli 1868) zijn allerlaatste testament opmaakte en 50.000 gulden aan de Baakse gemeenschap naliet om de bouw van een mooie grote kerk in Baak mogelijk te maken.
Volgens een vermakelijke, maar hardnekkige anekdote, zou de dienstdoende kapelaan Glaudemans hem dit bedrag op zijn sterfbed in de mond hebben gelegd en zou notaris van Tricht, ook bij de stervende aanwezig, deze uiterste wilsverklaring hebben vastgelegd in diens testament.

In 1890, 22 jaar later, was dit bedrag door beleggingen zodanig aangegroeid dat daarvan de “kathedraal van Baak” kon worden gebouwd en dat nog wel binnen 2 jaar!
Kunstenares Anne van der Vliet van Beeldhouwatelier Baak, die iedere dag met –vragen over- deze imposante St. Martinuskerk in haar achtertuin werd geconfronteerd heeft in 2018 het plan opgevat een “tentoonstelling van niveau” te organiseren en deze als ode op te dragen aan deze “gulle gever”.

Expositie 2018
Inhoudelijk enigszins geholpen door Frans Helmich, geboren op Huize Baak, mag Baak inmiddels terugkijken op een bijzonder geslaagde tentoonstelling gedurende de zomermaanden van 2018 die vele bezoekers naar Baak heeft getrokken: Een mooie impressie van de kerk- en geloofsgeschiedenis van het dorp Baak, dat een onlosmakelijk verband kent tussen kasteel – kerk – kroeg en….Kunst!
Het grootste deel van deze tentoonstelling hebben Anne en Frans inmiddels digitaal beschikbaar gesteld.

Periode 1691 – 1731

Periode 1731 – 1766

Periode 1767 – 1804

Periode 1805 – 1854

Periode 1854 – 1868

Periode 1868 – 1892

Kerkgeschiedenis 1190 – 1890

Periode 1892 – 1956

Menu