De twee Maria Postels in Keijenborg

  1. Home
  2. Nieuws
  3. De twee Maria Postels in Keijenborg
De twee Maria Postels in Keijenborg

Bronckhorst – In het centrum van Keijenborg staat een aantal bijzondere bouwwerken bij elkaar, waarvan twee Maria Postels. Het oudste is een voormalig klooster uit 1926 met als officiële naam: St. Maria Magdalena Gesticht. Van oorsprong komt het woord gesticht voort uit het oprichten of stichten van een gebouw voor een bepaald doel; later krijgt het woord een meer negatieve klank. De ingang van dit ‘Liefdesgesticht’ ligt aan de Pastoor Thuisstraat en wordt aanvankelijk gedragen door de zusters van Julie Postel met als devies ‘zoveel mogelijk doen en daarbij zoveel mogelijk onbekend blijven’.

Vanuit het klooster zijn zijvleugels ontstaan die in fases in de jaren ’60- ’90 zijn ge- en verbouwd. In 1997 zijn deze zijvleugels, samen het tweede Maria Postel, gesplitst van het klooster en in 2014 zelfs gesloten. Na zes jaar herrezen ze uit de as; er ontstonden 37 studio’s, met geïsoleerde raampartijen en 594 zonnepanelen op het dak . Het is vanaf dat moment een particuliere woonzorgorganisatie voor ‘persoonlijke en betrokken zorg’. De opgang tot deze 37 studio’s ligt aan de Koldeweiweg.

Stuwende kracht
De geschiedenis van het klooster Maria Postel begint in de eerste wereldoorlog. Pastoor Thuis is vanaf 1906 pastoor van Keijenborg en zou dit tot 1946 blijven. Hij is de stuwende kracht achter het kerkbestuur om in 1915 een boerderij te kopen, waaraan later door schenking nog een boerderijtje wordt toegevoegd. En als dan ook nog de Keijenborgse bevolking gul doneert kan in 1926 het klooster worden geopend. Er wordt een contract getekend met de congregatie van Julie Postel (ook wel Marie Madeleine Postel genoemd) in Boxmeer. Zes zusters nemen er hun intrek; zij gaan zich onder andere bezig houden ‘met een bewaarschool, tegen een billijke vergoeding zieken verplegen en ouden van dagen, kostheeren- en kostdames opnemen’.

Het R.K. kerk- en Armbestuur heeft tot 1958 een dikke vinger in de pap. De naam verandert in ‘de stichting R.K. Bejaardentehuis Maria Postel’. Er wordt ingrijpend gerenoveerd want de overste dreigt ‘hun’ zusters terug te trekken als er niet op korte termijn wordt gezorgd voor een betere huisvestiging. Wegens ruimtegebrek zijn twaalf zusters op zolder gehuisvest, zonder buitenlicht en met gordijnen als afscheiding.

Hoofdgebouw
Eind jaren ‘80 dreigt het toen voormalige klooster aan de Pastoor Thuisstraat gesloopt te worden. Midden jaren ’90 koopt de Landelijke Katholieke Bouwcorporatie voor Bejaardenoorden het pand en geeft opdracht de binnenruimtes opnieuw in te richten. Er ontstaan 10 wooneenheden die worden verhuurd door Woonzorg Nederland. De buitenkant van het statige pand is bewaard gebleven!

Menu