Vacature penningmeester

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Vacature penningmeester

Onze huidige penningmeester heeft te kennen gegeven haar functie, na jarenlange invulling, te willen neerleggen. Wij zijn op zoek naar een opvolger.

De penningmeester beheert de financiën van de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst. De stichting werft haar inkomsten uit financiële bijdrage van de gemeente Bronckhorst en uit sponsoring door partners, hoofdpartners en vrienden. De penningmeester stelt de begroting op en houdt de inkomsten en uitgaven bij. Het financiële jaarrapport wordt door een externe boekhouder opgesteld. De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van de Open Monumentendag Bronckhorst. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Het bestuur vergadert maandelijks op donderdagmiddag.

Heb je affiniteit met financieel beheer en interesse in Bronckhorst en haar monumenten?
Neem dan contact op met de voorzitter Han van der Lans via info@openmonumentendagbronckhorst.nl.

Menu