Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen

Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen

Monument ID

527613

Adres

Wiekenweg 5

Plaats

Zelhem

Bouwstijl

Molen

Monument soort

Rijksmonument

Datering

1818

Gemeente

Bronckhorst
Geopend tijdens de Open Monumentendag 2024 op zaterdag 14 september en zondag 15 september van 11.00 – 17.00 uur.

De molen is onlangs perfect gerestaureerd en draait weer volop. Het is een grondzeiler dus de wieken razen langs je oren. De molenaars laten het graag zien.

Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen
Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen

Winnaar Monumentenprijs Bronckhorst 2020.

De restauratie van de Molen is weer een stap verder, de kap is er in maart 2020 op geplaatst.

Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen
Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen
Zelhem Wiekenweg 5 Coops Molen

De website van Coopsmolen bevat veel informatie over de geschiedenis, de restauratie en het huidige functioneren van de molen.

Bron Rijksmonumentenregister (inmiddels grotendeels verouderde informatie)
INCOMPLETE MOLEN. De als grondzeiler uitgevoerde ronde stenen molen met de naam ‘Coopsmölle’ is in 1818 gebouwd als korenmolen. De molen is omstreeks 1938 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg een functie als opslagruimte voor de naastgelegen maalderij. De incomplete molen is thans in gebruik als opslagruimte. Naast de incomplete molen staat een schuur met daarin een niet meer functionerende mechanische maalderij. De incomplete molen is matig zichtbaar in een tamelijk open omgeving.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp, waarvan het onderste deel een cilindervorm heeft. De uit vier bouwlagen bestaande romp is voorzien van een puntkap. De kruivloer en de kuip zijn nog aanwezig.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

– vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen de eerste helft van de 19e eeuw;

– vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de plaatselijke geschiedenis;

– vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;

– vanwege zijn zeldzaamheid als ronde conisch gemetselde bovenkruier waarvan het onderste deel een cilindervorm heeft;

– vanwege zijn landschappelijke betekenis en goede molenbiotoop.

Menu