Zelhem Markt 2 Lambertikerk

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Zelhem Markt 2 Lambertikerk

Zelhem Markt 2 Lambertikerk

Monument ID

40412

Adres

Markt 2

Plaats

Zelhem

Bouwstijl

Kerk

Monument soort

Rijksmonument

Datering

15e eeuw

Gemeente

Bronckhorst
Vanwege het dalende aantal kerkbezoekers worden nu plannen gemaakt om het gebouw een ontmoetingsplaats te laten zijn voor de gehele Zelhemse gemeenschap zodat de kerk ook in de komende eeuwen in alle opzichten het middelpunt van het dorp zal zijn.
Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Markt 2 Zelhem Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk

De protestantse Lambertikerk dateert uit de 15e eeuw en kreeg als patroonheilige Lambertus van Maastricht. De kerk heeft veel doorstaan, de laatste grote beschadiging van de kerk vond plaats in de Tweede Wereldoorlog, waarbij de kerk door geallieerde bommen werd getroffen. Na de oorlog werd de kerk weer herbouwd.

Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk

De kerk is een romaanse pseudobasiliek. De kerk is in kalksteen opgetrokken, dat onder andere uit Duitsland is aangevoerd. Het dak en de kerktoren zijn voorzien van dakleien, waarbij de toren een ingesnoerde naaldspits heeft.

Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk

In de noordwand is een sacramentshuisje ingemetseld.

Zelhem Markt 2 Lambertikerk

Het orgel is in 1951 gebouwd door de firma Willem van Leeuwen te Leiderdorp. Het heeft twee manualen en pedaal, 22 stemmen en circa 1.500 pijpen.

Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk
Zelhem Markt 2 Lambertikerk

Bron Rijksmonumentenregister
Herv. kerk. Laatgotische pseudobasiliek (XV B) met 3/8 gesloten koor (midden XV) en westtoren, van oorsprong romaans (XVII B), herbouwd na een instorting in 1662. Bij opgravingen, welke tijdens de herstelling van zware oorlogsschade (1949-’50) werden gedaan, vond men de grondslagen terug van een romaanse basiliek met drie absiden (XI). In het koor een sacramentshuisje (XV) tegen de noordwand. Preekstoel (XVIIb).

Lambertikerk Zelhem

742 Ludger geboren.
805 Ludger na vele omzwervingen bischop van Münster.
805 Ludger sticht kerkje 6×4 (zie voorbeeld Smedekinck).
Naam Lamberti kerk, naar Lambertus, bisschop van Maastricht
17 september naamdag Lambertus, nu nog septemberfeesten.
809 Ludger overlijd in Billerbeck, begraven in Werden.
11e eeuw 2e kerk uitbreiding 16×7
12e eeuw 3e kerk. Zijbeuken, hoofdapsis en koor.
15e eeuw 4e kerk. Schip vervangen door gotisch schip, kapellen aan zijkanten en sacristie.
1517 Reformatie; Ned. Duits Gereformeerd, later Ned. Hervormd.
1572 80 jarige oorlog, Spanjaarden steken kerk in brand.
1662 Gerestaureerde kerk is weer beschikbaar voor Zelhemse geloofsgemeenschap.
1674 Toren stort in en vernietigd een groot deel van het dak en gewelven maar wordt nu sneller dan vorige keer opnieuw opgebouwd.
1713 Belangrijkste begraven persoon: Generaal Frederik Johan Bear.
1753-1810 537 kinderen en 1027 volwassenen begraven in en rond de kerk
1808 Muur rond kerk en graven wordt afgebroken en vervangen door houten constructie.
1828 Geen begrafenissen meer in en rond de kerk
1843 Toren ingangen gesloten en nieuwe ingangen in Noord- en Zuidmuur
1861 Bomen heesters en gazon
14-3-45 Engelsen bombarderen kerk
1946 resten overledenen worden herbegraven in NW hoek van de kerk
1949 Kerk wordt in huidige vorm gerestaureerd.
1950 twee nieuwe klokken. Luiden o.a. bij begrafenissen
( 10.00 bewoner uit de kom, 11.30 bewoner buiten de kom. 21.00 papklok)
1951 Stenen muur om kerkgrond wordt opnieuw gebouwd naar pentekening van Jan de Beijer uit 1743.
1970 Naam weer Lamberti kerk
1993 Interieur van de kerk wordt aangepast aan nieuwe normen van gebruik.
2004 nieuw leien dak en houten constructie toren ( dankzij Monumentenzorg, sponsoren en Zelhemse bevolking.
2005 Liturgische tuin gereed.
Toekomst Er wordt nu nagedacht over een passende invulling naar de toekomst.

Informatie uit boekwerken van dhr. Gerrit. Rijsdorp.
Wij pretenderen niet volledig te zijn maar hebben enkele hoogtepunten opgenomen.
Stichting Open Monumentendag Bronckhorst

Gerrit Rijsdorp heeft een boek geschreven over de Lambertikerk:
12 EEUWEN LAMBERTIKERK Geworteld in de gemeenschap van Zelhem.

In dit 336 pagina’s tellende boek komt de geschiedenis van het kerkgebouw, maar ook het kerkelijk leven na de reformatie tot circa 1985 uitgebreid aan de orde.

Menu