Bronkhorst Uilenhoek 4 Twee schuren

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Bronkhorst Uilenhoek 4 Twee schuren

Bronkhorst Uilenhoek 4 Twee schuren

Monument ID

34542

Adres

Uilenhoek 4

Plaats

Bronkhorst

Bouwstijl

Schuur

Monument soort

Rijksmonument

Datering

Gemeente

Bronckhorst

Bron: Rijksmonumentenregister
Dubbele schuur van oorsprong identiek. Vanwege de slechte bouwkundige staat is de linker schuur in 1982 gereconstrueerd. De rechter schuur is vervangen in de jaren twintig van de 20e eeuw. Beide schuren behoorden van oorsprong bij het Hoge Huis en geven uitdrukking aan de historie van het Hoge huis in brede zin waarvan de agrarische bedrijfsvoering een onderdeel was. De schuren zijn met name van belang vanwege de agrarische karakteristiek als onderdeel van de cultuurhistorische waarde van het hoge huis en het beschermde gezicht van Bronkhorst.

De linker schuur met rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag afgedekt door een grotendeels met riet gedekt afgewolfd zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in kruisverband met in de linker zijgevel drie ijzeren zesruits segmentboogvormige stalramen. In de voorgevel bevindt zich uiterst links en rechts een naar buiten draaiende houten geklampte staldeur met centraal een dubbele geklampte naar binnen draaiende deur met stenen schampstenen afgesloten door een latei waarboven een rollaag. De gevel eindigt in een risalerende, naar voren hellende, beschoten topgevel. De achtergevel is vrijwel identiek aan de voorgevel met uitzondering van de beëindiging van de gevel voorzien van vlechtingen, windveren en een wolfseind met uilebord. De rechter zijgevel is niet aanwezig vanwege de verbinding met de ernaast gelegen schuur. In het interieur bevindt zich een driebeukige structuur opgebouwd met vijf eiken ankerbalkgebinten op een stenen poer en een vloer van klinkerbestrating. In de linker zijbeuk een houten hilde en een houten steektrap naar de zolder. Op de dekbalk van het ankerbalkgebint is een houten vloer aangebracht. De zolder wordt afgesloten door een ongeïsoleerde sporenkap en is voorzien van een moderne hijsinstallatie.

De rechter schuur met rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag afgedekt door een zadeldak deels bedekt met verbeterde rode pannen, deels met asbest. De gevels zijn opgetrokken in kruisverband waarvan de achtergevel is gecementeerd. In de rechter zijgevel vier ijzeren zesruits stalramen. Centraal in de voorgevel, op de begane grond, een recht gesloten naar binnen draaiende dubbele deur met uiterst rechts een naar buiten draaiende staldeur. Links in de topgevel een hooiluik met in de top een rondvenster. De topgevel wordt afgesloten door een rollaag met tandlijst. De achtergevel is vrijwel identiek aan de voorgevel met uitzondering van het luik rechts in de gevel in plaats van links. De rechter schuur grijpt deels in de linker schuur waardoor er geen scheidingsmuur aanwezig is. De staanders van de gebinten van de rechter schuur staan hier direct naast de staanders van de linker schuur. In de middenbeuk een klinkerbestrating met in de zijbeuken recente stallen. De kap eindigt in een sporenkap.

Menu