Steenderen Boomgaard Addink

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Steenderen Boomgaard Addink

Steenderen Boomgaard Addink

Monument ID

Adres

Hoek Wehmestraat / Paardestraat

Plaats

Steenderen

Bouwstijl

Groei

Monument soort

Groen monument

Datering

Circa 1920

Gemeente

Bronckhorst
Addink’s boomgaard telt ruim 60 unieke hoogstam-appelbomen. Loop er maar eens in.
Wil je meer weten over oude fruitrassen? Beide dagen kun je pomoloog Hennie Rossel  ontmoeten in de boomgaard van Hof te Baak.

De fruitrassen in de boomgaard van Addink zijn onder andere Alluunderkes, Dubbele zoete Aagt, Koninging Emma, Royal Jubilee, Signe Tillisch en de Zoete Ermgaard.

Voor zover bekend is de boomgaard in de jaren twintig van de vorige eeuw ingeplant. De boomgaard behoorde bij de naastgelegen boerderij Visschershofstede.Sinds 2008 is een aantal geschoolde HSL-vrijwilligers, de HoogStamLeu, verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van de boomgaard.

Alluunderkes Bron: Vergetenfruitrassen.nl
Royal-Jubilee Bron: Vergetenfruitrassen.nl
Dubbele-Zoete-Aagt Bron: Vergetenfruitrassen.nl

Geschiedenis:
De ‘boomgaard van Addink’ markeert het begin van de vereniging Het Steenders Landschap (HSL).
Drie Steendernaren – Harry Sesink, Laurens Eykelkamp en René van Eijden namen in 2003 het initiatief om een lokale landschapsvereniging op te richten: Het Steenders Landschap (HSL). “De vereniging stelt zich ten doel: agrariërs en burgers in de omgeving van Steenderen mede verantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in dit gebied.”

De aanleiding was een landschappelijke ingreep die de drie ongewenst vonden.
De gemeente Bronckhorst had, als compensatie voor het clandestien kappen van een hele grote meidoornhaag, aan de betreffende boer de verplichting opgelegd om tien fruitbomen te planten in de oever van de Kleine Beek. Dit paste echter totaal niet in het landschap.
De drie hebben met de gemeente en de boer overlegd met als resultaat dat ze de inmiddels geplante fruitbomen weer konden uitgraven en verplaatsen naar de bestaande, maar vervallen ‘boomgaard van Addink’. Langs de Kleine Beek zouden ze dan ter vervanging knotwilgen planten, die daar wel pasten.

Van eigenaar Schurink van de ‘boomgaard van Addink’ hadden ze inmiddels een akkoord om de rand van de voormalige boomgaard opnieuw in te planten. Er stonden in die rand nog slechts drie oude fruitbomen, het restant van wat eens een boomgaard was.

Er werd een oproep gedaan in de krant om te komen helpen met het verplanten van de 10 fruitbomen. Dit zou – op 17 januari 2004 – de eerste werkdag van de vrijwilligers van Het Steenders Landschap worden; er gingen circa 20 vrijwilligers aan de slag!
Aan iemand was gevraagd om trekker en wagen mee te nemen, en aan alle anderen om een schop mee te nemen, want de vereniging had toen nog geen enkel gereedschap. De eigenaar van de boomgaard kwam ook helpen planten; hij vond de hulp van de Steenderense bevolking geweldig.

De vereniging HSL heeft het contact met de eigenaar warm gehouden en het lukte om een paar jaar later ook de rest van de voormalige boomgaard te mogen inplanten. Daarvoor kreeg HSL subsidie zodat de pachter van die grond schadeloos kon worden gesteld.

De aanplant van de ‘boomgaard van Addink’ is gedaan met speciale en soms zeldzame fruitbomen die zijn verzameld door Hennie Rossel, de bekende pomoloog uit Vorden; hij is groot kenner van appelrassen. De ‘boomgaard van Addink’ is daardoor een soort genenbank. Inmiddels hangen er labels aan alle bomen met de namen van de fruitrassen.

Langs de rand van de boomgaard heeft HSL meidoornhagen aangeplant. En in 2021 heeft HSL in overleg met de eigenaar een oude laagte, waar in verleden afval werd gestort, uitgegraven in de vorm van een poel. Helaas blijft er geen water in staan maar er vindt wel een natuurlijke ontwikkeling van plantengroei plaats.

Menu