Hengelo Iekink 28-30 Opbaarhuisje Begraafplaats

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Hengelo Iekink 28-30 Opbaarhuisje Begraafplaats

Hengelo Iekink 28-30 Opbaarhuisje Begraafplaats

Monument ID

Adres

Iekink 28

Plaats

Hengelo

Bouwstijl

Overig

Monument soort

Gemeentelijk monument

Datering

1866

Gemeente

Bronckhorst
Iekink Hengelo opbaarhuisje

Bron: Gemeente Bronckhorst
In oorsprong uit de eerste helft van de negentiende eeuw daterende begraafplaats, door de toenmalige gemeente Hengelo aangelegd als algemeen begraafterrein. De Algemene begraafplaats van Hengelo ligt thans binnen de bebouwde kom van het dorp, ten zuidoosten van de oude dorpskern, zuidelijk van de weg Iekink. In 1866 is een lijkenhuis op het zuidelijke deel van het terrein gebouwd. Het opbaarhuisje bevindt zich op het achterterrein van het kerkhof en ligt aan het eind van het in noord-zuid richting lopende geasfalteerde hoofdpad. Dit deed tevens dienst als opbaarruimte van aan cholera overleden personen.

Hengelo, Algemene Begraafplaats, Iekink 28-30
In de eerste helft van de negentiende eeuw heeft de gemeente Hengelo een besluit genomen tot de aanleg van een algemene begraafplaats in Hengelo ter vervanging van het kerkhof rondom de kerk.
In 1828 kwamen er aankondigingen in de plaatselijke en regionale kranten, dat de burgemeester en ’Assessoren’ van de gemeente Hengelo voornemens waren om over te gaan,
tot aanbesteding van het aanleggen van een nieuwe begraafplaats in Hengelo.

Op deze begraafplaats is in 1866 het lijkenhuis gebouwd. Het lijkenhuis deed dienst als opbaarruimte van aan cholera overleden personen en is in 1994 aangewezen als gemeentelijk monument.
In het tweede kwart van de 20e eeuw is de westzijde van de begraafplaats richting dorp, enigszins uitgebreid met een smalle strook grond, hierbij is de Beukenhaag aan die kant verdwenen en als nieuwe terreinafscheiding is een taxushaag geplant. Dat is ook de reden dat het lijkenhuisje niet meer in de symmetrie staat van de begraafplaats aan het eind van het oude middenpad.

Rond het midden van de jaren 1970 van de vorige eeuw is aan de noordzijde de begraafplaats met een nieuw vierkant gedeelte fors uitgebreid. Ingesloten door de Aaltenseweg en Berkenlaan. Hierbij is wederom een gedeelte van de beukenhaag verloren gegaan om een doorgang te maken. Tevens werd hier in 1974-1975 een eenvoudige aula met opbaarruimte gebouwd. In dit gebouw hebben waarschijnlijk maar 1 of hooguit 2 mensen opgebaard gestaan. Het gebouw heeft daarna dienst gedaan als spelotheek en opslagruimte voor de scouting, maar uiteindelijk in 2012 gesloopt. De lindeboom die op deze plek is aangeplant, is afkomstig van de oude school aan de Rozengaardsweide omdat hij plaats moest maken voor de bouw van de nieuwe school.

Als entreebomen staan bij de ingang twee forse beuken, verder enkele grote platanen in de buurt van het (schijn) huisje en twee oude treurbeuken. Daarnaast een 10-tal jonge bomen van verschillende soorten die recent zijn aangeplant. De begraafplaats is ingericht met weinig groen.

Het beeld van de grafmonumenten geeft een sterk gevarieerde uitstraling. Dit komt doordat vele nieuwe graven zijn ingevoegd tussen de oude graven. De oudste graven dateren
uit het derde kwart van de 19e eeuw. Dat betekent dat er uit de eerste decennia van het bestaan van de begraafplaats geen graftekens meer resteren en graven geruimd zijn.
Een aantal oude bekende ingezetenen en burgemeesters van Hengelo liggen nog steeds op het oude gedeelte van de begraafplaats. Zij vertellen met hun grafstenen de geschiedenis van Hengelo uit de afgelopen ruim 150 jaar.

Op een groot aantal grafstenen zijn symbolen te vinden zoals palmtakken, klimop, sterren en laurierkransen.
Opvallend is dat bij vermelding van de namen vaak de ‘boerderijnaam’ wordt genoemd. Dit is vaak noodzaak omdat families groot waren en dezelfde achternaam hadden. Zonder
deze toevoeging wist je nog niet wie er uiteindelijk bedoeld werd.

Incidenteel bevinden zich op de begraafplaats betonnen nummerpaaltjes. Deze worden hier tegenwoordig niet meer gebruikt.
Bron: Brochure Open Monumentendag Bronckhorst 2016

Menu