Halle Halseweg 60 Begraafplaats met Koetshuisje

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Halle Halseweg 60 Begraafplaats met Koetshuisje

Halle Halseweg 60 Begraafplaats met Koetshuisje

Monument ID

Adres

Halseweg 60

Plaats

Halle

Bouwstijl

Begraafplaats

Monument soort

Gemeentelijk monument

Datering

1861

Gemeente

Bronckhorst

Rechten alle foto’s Mees Dekker, Zelhem

Bron: Gemeente Bronckhorst
Nederlands hervormde begraafplaats uit de negentiende eeuw en voormalig koetshuisje uit het Interbellum. De begraafplaats behoort bij de Nederlands hervormde kerk in Halle.
De bescherming van de begraafplaats heeft betrekking op het negentiende eeuwse gedeelte inclusief de uitbreiding uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Binnen de bescherming vallen eveneens het koetshuisje, de oorlogsgraven en de rode beuk. De begraafplaats is gelegen aan het noordwestelijk deel van de Dorpsstraat, op de hoek met de Pausendijk aan de rand van het dorp Halle.

Halle, N.H. begraafplaats, Dorpstraat hoek Pausendijk
In 1852 werden de eerste gesprekken gevoerd over het oprichten van een eigen kerkelijke gemeente in Halle in opdracht van het kerkbestuur. De inwijding van deze nieuwe kerk met ongeveer 350 plaatsen vond plaats op 27 juni 1858.
Het Koninklijk Besluit, waarin goedkeuring werd verleend voor de oprichting van een zelfstandige hervormde gemeente te Halle, werd afgegeven op 5 juli 1858. Uiteraard was er ook behoefte aan een eigen begraafplaats. Deze werd ingericht aan de Dorpstraat.

Met de aanleg werd gestart in 1861. In de eerste opzet omvatte de nieuwe begraafplaats slechts een smalle strook grond parallel aan de Pausendijk. De ingang bevond zich aan de huidige Dorpstraat. De begraafplaats had een middenpad met aan de rechterzijde een veld met in de vroegste fase van de begraafplaats 40 verkochte graven. Links van het middenpad was het terrein opgesplitst in twee grafvelden. Het veld aan de voorzijde staat op de oudste tekening aangemerkt als ‘Algemeene begraafplaats’. Het achterste veld staat aangemerkt als ‘gereserveerd gedeelte om later te verkoopen’. De begraafplaats is eigendom van de Halse Hervormde kerkgemeente en is geen algemene gemeentelijke begraafplaats.

Het begraafplaatsboek dateert vanaf 1862. De eerste begraven persoon op deze begraafplaats is D.J. Hilferink op 27 maart 1862.
De groei van de begraafplaats is nog goed te herkennen. De oorspronkelijke opzet uit 1861 bevindt zich aan de Zelhemse kant, tussen de heg en het tweede pad. De eerste uitbreiding van de begraafplaats heeft vermoedelijk omstreeks het jaar 1900 plaatsgevonden.

Het gebouwtje bij de ingang van de begraafplaats was oorspronkelijk bedoeld als ‘loods tot de berging van den lijkwagen met toebehooren’ en werd in 1932 gerealiseerd. Dit koetshuisje, gemeentelijk monument, heeft als opschrift ‘Jezus zeide, Ik ben de opstanding en het leven’. In 1961 is het oude bergplaatsje achter op het oudste gedeelte van de begraafplaats nog op tekening aangegeven.

Stond het nieuwe lijkkoetshuisje op de topografische kaart van 1936 nog aan de oostelijke rand van de begraafplaats, in 1961 is deze alweer opgenomen in nogmaals een uitbreiding naar het oosten. Ook hier is de opzet met noord-zuid lopende lanen aangehouden. De laatste uitbreidings-mogelijkheden bevinden zich aan de oostzijde (achterzijde) van de huidige begraafplaats.

Achter op de begraafplaats bevinden zich de zes graven van Britse vliegers die zijn omgekomen toen hun bommenwerper in de nacht van 30 op 31 augustus 1940 boven Halle werd neergeschoten. Achter de zes grafstenen staat een monument dat herinnert aan die nacht. Wie opdracht heeft gegeven voor dit monument is nog steeds niet achterhaald. Uit Britse bronnen is bekend dat het onthuld is op 31 augustus 1945 door de Britse kapitein White. In Halle is over het ontstaan en de onthulling niets bekend.
Bron: Brochure Open Monumentendag Bronckhorst 2016

SYMBOLIEK OP GRAFMONUMENTEN uit Brochure Open Monumentendag Bronckhorst 2016
Bron: De Terebinth, vereniging voor Funeraire Cultuur, 2013
Het jaarthema voor Open Monumentendag 2016 was ‘symbolen en iconen’.
In de gemeente Bronckhorst vinden we met name op begraafplaatsen nog veel voorbeelden hiervan.
Op graven zijn vaak symbolen als versiering aangebracht, waarmee één of meer gedachten tot uitdrukking worden gebracht.
Het idee om een symbool te gebruiken kan van nabestaanden of overledenen gekomen zijn. De betekenis van deze symbolen is vaak bij bezoekers van begraafplaatsen onbekend. Om wat aan kennis over symbolen bij te dragen zijn hier enige symbolen met hun betekenis beschreven, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn.

Menu