Drempt Kerkstraat 1 St. Joriskerk

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Drempt Kerkstraat 1 St. Joriskerk

Drempt Kerkstraat 1 St. Joriskerk

Monument ID

22840

Adres

Kerkstraat 1

Plaats

Drempt

Bouwstijl

Kerk

Monument soort

Rijksmonument

Datering

15e eeuw

Gemeente

Bronckhorst
Geopend tijdens de Open Monumentendag 2023 op zondag 10 september van 11.00 -17.00 uur.
In Drempt zijn sporen aangetroffen van een nederzetting uit de 3e eeuw. Op deze plek stond in de 8e eeuw een kapel. De toren van de huidige kerk is romaans en dateert uit de 12 eeuw. De begraafplaats is aangelegd in 1836. Waar nu de auto’s rijden, reden eeuwenlang de karren en gingen mensen te voet van Duitsland naar Doesburg en verder.
Drempt Kerkstraat 1 St. Joriskerk
Drempt Kerkstraat 1 St. Joriskerk. Fotoarchief Strijker.
Kerkstraat 1 Drempt St. Joriskerk

Voor-Drempt, Sint Joriskerk, Kerkstraat 1
In de bocht van de rijksweg van Doesburg naar Doetinchem, twee kilometer ten oosten van Doesburg, ligt de oude Sint Joriskerk van Drempt, aan het einde van een oude Hessenweg, die over de stuifduinen langs de Oude IJssel van Doesburg tot in Duitsland te volgen is.

Drempt werd volgens overlevering in de 8e eeuw gesticht door Karel de Grote. De eerste kerk van Drempt werd vermoedelijk in die periode gebouwd. Volgens deze overlevering zijn de beeldjes in de zuidmuur van de toren van Karel de Grote en zijn vrouw. In 1067 wordt de kerk voor het eerst in de archieven genoemd. Oorspronkelijk heeft er vermoedelijk een houten kapel gestaan. De verbrandingsresten daarvan zijn op de fundering van ijzeroer gevonden.

De romaanse toren uit de twaalfde eeuw werd in de veertiende eeuw verhoogd. De tufstenen toren is rijk versierd met lisenen en boogfriezen. Het bakstenen, gotische koor met
netgewelf stamt uit de vijftiende eeuw. Het vroege zestiende -eeuwse schip werd in de negentiende eeuw gesloopt omdat het op instorten stond. Het is herbouwd in neogotische stijl. Dit neogotische schip werd tijdens de restauratie van 1961-1963 weer afgebroken en herbouwd in de huidige driebeukige vorm van een pseudobasiliek.

In de kerk bevindt zich beeldhouwwerk van Eduard van Kuilenburg, gemaakt in 1954. In de zuidelijke kapel vindt men de symbolen voor de vier evangelisten; in de noordelijke kapel vier doopsymbolen. In de zijgangen, gaande van toren naar koor eerst links en rechts de zeven hoofdzonden en vervolgens de zeven werken van barmhartigheid. Boven de kansel staat een duiveltje, boven het doopvont een engeltje. Daartussen in acht beeldjes de twaalf artikelen van het geloof.

Ter verbetering van de akoestiek zijn tien wandtapijten opgehangen. De tapijten zijn twee meter breed en drie meter lang.
Ze zijn ontworpen door Gunhild Kristensen en in huisvlijt geknoopt in de Noorse ryetechniek door de Dremptse bevolking. Aan de noordwand: de morgenster, de distel, het kruis, de palmtak en de wijnstok. Aan de zuidzijde: de mosterdplant, het geknakte riet, de zon der gerechtigheid, de fontein des levens en de korenaren. De nagalm is teruggebracht van zes tot drie seconden.

Het orgel is oorspronkelijk afkomstig uit de Eusebiuskerk in Arnhem en heeft een fraaie orgelkas uit 1777. Het wapen van de schenker, vermeld op de tekst onder het orgel, bekroont het geheel.
Bron: Brochure Open Monumentendag Bronckhorst 2016

Bron: Rijksmonumentenregister
Ned. Herv. KERK. (St. Joris). Laat-gotische dorpskerk met 15e eeuws koor, pseudobasilicaal schip (ca.1500) en zeer mooie romaanse toren uit de twaalfde eeuw met decoratie van lisenen en boogfriezen. De kerk, in 1868 in neogotische trant geheel verbouwd, werd in de vijftiger jaren van deze eeuw in haar oorspronkelijke staat teruggebracht, nadat de toren reeds in 1938 hersteld was. Inventaris: Priesterzerk in het koor (1558). Eenklaviers orgel, in 1777 door onbekende orgelbouwer gemaakt. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan één van F. Simon, 1637, diam. 110,9 cm., één van P. Seest, 1765, diam. 39 cm. en een moderne klok. Opgesteld in de torenhal gescheurde klok van H. ter Horst, 1646, diam. 135 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk J. Sprakel, 1700, met inscriptie: JOAN SPRAKEL FECIT GOOR ANNO 1700.

Menu