Baak Wichmondseweg 19 Park bij Huis Baak

  1. Home
  2. Monumenten
  3. Baak Wichmondseweg 19 Park bij Huis Baak

Baak Wichmondseweg 19 Park bij Huis Baak

Monument ID

519730

Adres

Wichmondseweg 19

Plaats

Baak

Bouwstijl

Tuin-Park-Erf-Decoratie

Monument soort

Rijksmonument

Datering

19e eeuw

Gemeente

Bronckhorst
Wichmondseweg 19 Baak Park bij Huis Baak
Wichmondseweg 19 Baak Park bij Huis Baak

Bron: Rijksmonumentenregister
Onderdeel 2

PARKAANLEG, XIX-a, bestaande uit: a. parkje binnen de gracht, b. buitensingel en c. weilanden.

Ad a.: het door de oorspronkelijke buitengracht omgeven eiland is amper 2 ha. groot; één derde ervan wordt in beslag genomen door de bebouwing en het nieuw ingerichte voorplein; het parkgedeelte is dus relatief bescheiden; een aarden dam in de tot een slingervijver vergraven gracht leidt van het dorp naar het eiland; op de dam reeds begint een korte oprijlaan met enkele rijen linden, die tot aan het grindplein rond het huis voert; het parkje heeft een intensief patroon van slingerpaadjes en relatief veel oud geboomte; het meest oostelijke pad (langs de buitengracht) heeft een laanbeplanting van enkele rijen beuk; tussen het huis en het zuidelijke bouwhuis staan drie solitairen: twee paardekastanjes en een Amerikaanse eik; midden in het parkje, dat enigszins geaccidenteerd is, liggen een ronde vijver en een ijskelder (zie onder 5); het voorplein heeft een nieuwe beplanting, die als zodanig voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

De buitengracht stond vroeger via een sloot langs de Vordenseweg in verbinding met de Baakse beek; daarom loopt de vijverpartij nog oostwaarts in een punt uit langs de weg.

Ad b.: vanaf de Pastoriestraat (in het verlengde van de Wichmondseweg) loopt een brede singel in de vorm van een lage dijk aan de buitenkant langs de gracht tot aan de Vordenseweg, waar hij, de loop van het water volgend, puntvormig eindigt; midden op de singel ligt een wandelpad, vanwaar af er een goed zicht is op de gebouwen en het parkje; de singel is onregelmatig beplant met -voornamelijk- oud loofhout; ook staan er, evenals in het parkje zelf, enige coniferen.

Ad c.: tussen de singel, de Pastoriestraat en de Baakse beek liggen enkele grote weilanden, die landschappelijk en visueel met de parkaanleg rond het huis verbonden zijn; in het westelijke weiland staat een groep oude eiken en een monumentale solitaire eik. Direct ten zuiden langs de Vordenseweg, tegenover het parkje, ligt een fraai omzoomd weiland, een hertenweide, waarin enkele solitaire kastanjes en een oud houten schuurtje (zie onder 6); verder een langwerpige vijver; het weiland is in de winter vanuit het huis te zien.

Ook het met enkele rijen beuk beplante deel van de Vordenseweg, dat langs het park ligt, maakt deel uit van de beschermde buitenplaats.

Waardering

De PARKAANLEG is van algemeen belang:

– vanwege de ouderdom;
– vanwege de subtiele kleinschalige landschappelijke aanleg binnen de gracht;
– vanwege de landschappelijk-visuele waarden, zowel als entourage van het huis en bijgebouwen als vanwege de combinatie met het silhouet van het dorp.

Menu