Duurzame toekomst voor kerkgebouw?

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Duurzame toekomst voor kerkgebouw?

De torens van de ‘dunne’ en die van de ‘dikke’ kerk’, beeldbepalende onderdelen van de skyline van Steenderen (Illustratie: Gijs Boelaars)

Volgens gegevens uit het boek H Willibrorduskerk Steenderen, geschreven door de heren W. Jansen en G. Jansen (geen familie) zijn de drie ramen in het priesterkoor gemaakt door de firma F. Nicolas en Zonen uit Roermond. Centraal de kruisiging, links de aanbidding der koningen en rechts de aanbidding der herders. De ramen zijn geschonken door weduwe J. Gerritsen in 1887.

DUURZAME TOEKOMST VOOR KERKGEBOUW?
Bronckhorst – Daar sta je dan. Binnen afzienbare tijd word je uit jouw functie ontheven. Hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Die vraag geldt voor tal van kerkgebouwen; een daarvan is de H. Willibrord-kerk in Steenderen, de ‘dunne’ kerk.
De Willibrordus-kerk, de Latijnse naam, stamt uit 1864 en heeft de status van gemeentelijk monument.

Architect Hendricus Johannes Wennekers, tekende voor het ontwerp dat wat bouwstijl betreft niet onder een noemer te scharen is; zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde bestaan diverse stijlen naast elkaar.
Wim Jansen, auteur van het boek H. Willibrordkerk Steenderen – 150 jaar geschiedenis van kerk en parochie: “Het gebouw werd zeer sober afgewerkt. Voor de bouw van de kerk In Steenderen gold: zuinigheid. Het had zelfs weinig gescheeld of er was geen toren aan het gebouw toegevoegd.”
Als adviseur voor bouwzaken van het Aartsbisdom Utrecht was Wim Jansen nauw betrokken bij het onderhoud van het kerkgebouw. “Mijn uitgangspunt was steeds het gebouw door de tijd heen te tillen, onderhoudsarm te maken.”

HERBESTEMMING
Wim Jansen: “Je zou er bijvoorbeeld. twee of drie wooneenheden in kunnen maken. De raampartijen kunnen doorgetrokken worden tot aan de grond voor voldoende invallend daglicht. Met dien verstande dat de glas-in-loodramen achter het priesterkoor niet aangetast worden. De vloer is eenvoudig te isoleren. Wonen in het kerkgebouw kan tegen een naar verhouding redelijke koop- of huurprijs.”

Het ontplooien van activiteiten in een voormalig kerkgebouw ligt gevoelig. Rieks Eggens, voorzitter van Steenderens Belang: “De emoties liggen op een ander niveau dan bij het verbouwen van een schoolgebouw tot dorpshuis.”
Steenderens Belang is een van de deelnemers in het overleg Vitale Kernen. Een groep betrokken Steenderenaren is al geruime tijd op de hoogte van de sluiting van de Willibrordus-kerk. “Over een mogelijke herbestemming van het gebouw is contact geweest met de parochie. Het idee om er een aardappelmuseum, met lunchroom, in te vestigen is welwillend ontvangen. De plaatselijke aardappelverwerker is op de hoogte van de plannen.”

BEGRAAFPLAATS
Trudi van der Weijden, voorzitter van de locatieraad: “In de eerste plaats wil ik benadrukken dat de geloofsgemeenschap blijft bestaan en bijeenkomsten krijgt aangeboden. Ook een waardige plek op de achter de kerk liggende begraafplaats blijft vooralsnog gewaarborgd.” Wim Jansen vult aan: “De stichting Begraafplaatsen bepaalt in overleg met de parochie wanneer de begraafplaats officieel gesloten wordt. En dan kan wettelijk pas na 50 jaar een andere bestemming aan de grond worden gegeven.”

Menu