Als monumenten konden praten …

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Als monumenten konden praten …
Een welhaast vergeten schuur aan de Menkhorsterweg in Hengelo, slechts wat planken en een verzakt dak. Maar als die schuur zou kunnen praten … (Illustratie: Gijs Boelaars)
Als monumenten konden praten …

Bronckhorst – Het landelijke thema van de Vriendenloterij Open Monumentendag 2023 is ‘Levend erfgoed’. “Een buitenkans voor organisaties en mensen die erfgoed levend houden, om zich dit jaar aan een groot publiek te presenteren”, stelt Han van der Lans, voorzitter van de stichting die het monumentenweekend in de gemeente organiseert.

Bronckhorst is rijk, zo niet schatrijk aan erfgoed en tradities die van generatie op generatie worden gekoesterd. Denk hierbij aan molenaars, klompenmakers, volksdansers, muzikanten, beheerders van oude boomgaarden, schutters, bielemans, fokkers van oude dierenrassen, beoefenaars van oude ambachten en boeren.

Boerderijen zijn bij uitstek ‘levend erfgoed’. Op en rond het erf leven vaak dieren van oude, lokale rassen en groeien er stinsenplanten; resultaten van oude ambachten en vakmanschap zijn er nog volop aanwezig.

Het lijkt strijdig maar ook begraafplaatsen behoren tot het levend erfgoed, immers ook hier worden oude rituelen en gebruiken uitgevoerd en doorgegeven aan volgende generaties.
En niet te vergeten: het dialect, een eigen taal die volop leeft en steeds meer in de belangstelling staat, ook bij jongeren.

Oproep
Vorig jaar kon het publiek op 39 locaties in de gemeente genieten van de monumenten en van de verhalen die door enthousiaste vrijwilligers werden verteld. Ook dit jaar worden er in het tweede weekend van september weer vele bezoekers verwacht, Bronckhorst heeft veel te bieden.

Iedereen, die zich inzet om erfgoed levend te houden of zijn monument wil openstellen, kan meedoen aan het Open Monumentenweekend op 9 en 10 september a.s. Aanmelden kan via info@openmonumentendagbronckhorst.nl.
Dan maken we er samen een mooi programma van voor Open Monumentendag Bronckhorst 2023!

Menu